Thomastik

Thomastik Infeld Superalloy THIN-364

Thomastik Infeld Superalloy THIN-364

snarenset basgitaar, superalloy hexcore, 040-060-080-100, super longscale 36"

€ 34.05
Thomastik Jazz THJF-344

Thomastik Jazz THJF-344

snarenset basgitaar, nickel flatwound, 043-056-070-100, longscale

€ 56.00
Thomastik Infeld Superalloy THIN-344

Thomastik Infeld Superalloy THIN-344

snarenset basgitaar, superalloy hexcore, 045-065-080-105, longscale 34"

€ 34.05
Thomastik Jazz THJR-344

Thomastik Jazz THJR-344

snarenset basgitaar, nickel roundwound, 043-051-068-089, longscale

€ 56.00
Thomastik Jazz THJR-364

Thomastik Jazz THJR-364

snarenset basgitaar, nickel roundwound, 043-055-075-101, super longscale

€ 56.00
Thomastik Power Bass THEB-344

Thomastik Power Bass THEB-344

snarenset basgitaar, magnecore, roundwound, 047-068-080-107, longscale

€ 47.00
Thomastik Jazz THJF-364

Thomastik Jazz THJF-364

snarenset basgitaar, nickel flatwound, 044-057-072-096, super longscale

€ 56.00
Thomastik Jazz THJR-324

Thomastik Jazz THJR-324

snarenset basgitaar, nickel roundwound, 042-056-069-093, shortscale

€ 56.00
Thomastik Jazz THJF-324

Thomastik Jazz THJF-324

snarenset basgitaar, nickel flatwound, 043-056-070-106, shortscale

€ 56.00